Gods grootheid

“Groot is de Heer, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden,” staat in Psalm 145:3. De grootheid van God is een thema dat vaker in de Bijbel voor komt. Volgens deze tekst, is de grootheid van God niet te doorgronden. We kunnen er eigenlijk niet genoeg woorden aan geven. Toch kunnen […]

Lees meer