Geloof en belijdenis

“Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard, als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: ‘Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit,’” zegt Paulus in Romeinen 10:10. Paulus laat ons zien dat het evangelie niet ingewikkeld is. Wanneer je vanuit je hart gelooft, zul je rechtvaardig gemaakt worden […]

Lees meer

God is bij ons

“Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand,” staat in Jesaja 41:10.  De beloften die de Heer aan het volk van Israel deed, gelden ook nog voor ons vandaag. Het volk van Israel was […]

Lees meer

Ons hart is kostbaar

“Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht,” staat in 1 Petrus 3:3-4. Deze tekst is onderdeel van een aantal instructies die Petrus […]

Lees meer